Skip to main content
Koningkerk
KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof

Bezoek website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
OUDE KERK Wijkgemeente Martini

Bezoek website

Vergaderrooster 2022 AK

2022
De AK vergadert dit jaar in de Oude Kerk.
Aanvang vergaderingen 20.00 uur.
Leden die een vergaderingen willen bijwonen wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de scriba.

15 September

20 Oktober, reserve datum

17 November

15 December, reservedatum

VERGADERROOSTER ALGEMENE KERKENRAAD  2023

Alle vergaderingen in principe in OUDE KERK, aanvang 20.00 uur.
Als u een vergadering wilt bijwonen dit graag afstemmen met de scriba.

Datum                        vast agendapunt

_______.                    ______________

19/01                        Definitief vaststellen begrotingen

16/02                        Reserve datum

16/03                        Vaststellen voorgangersrooster

20/04                        Reserve datum

17/05                        Vaststellen voorlopige jaarrekeningen

15/06                        AK + Kerkenraden, def. vaststellen jaarrekeningen

21/09                        Beleidsplan AK en vergaderschema vaststellen

19/10                        Reserve datum

16/11                        Voorlopige vaststelling begrotingen

21/12                        Reserve datum

Scriba     D. Smit