protestantsekerk logo verkl

KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof
Visit Website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
Visit Website

Paginas

Begroting Diaconie PGV 2023          
De begroting 2022 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau      
          Begroting  Begroting Rekening 
Verkort overzicht       2023 2022 2021
               
Opbrengsten en baten            
Opbrengst onroerende zaken     0 0 0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   5.050 4.750 9.175
Opbrengst leven d geld       29.221 22.400 31.916
Door te zenden collecten en giften     43.957 36.700 36.559
Totaal baten A       78.228 63.850 77.650
               
Uitgaven en kosten            
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.   0 0 0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   210 800 95
Verplichtingen/bijdragen aan anderew oerganen   4.550 4.400 4.428
Kosten beheer, administratie en archief     14.821 13.930 13.585
Rentelasten/bankkosten       14.264 16.000 12.648
Diaconaal werk plaatselijk       68.086 91.900 31.601
Diaconaal werk regionaal/landelijk     0 2.500 0
Afdrachten door te zenden collecten en giften   43.957 36.700 36.559
Totaal lasten A       145.888 166.230 98.916
               
Operationeel resultaat (A)       -67.660 -102.380 -21.266
               
Incidentele baten en lasten          
Incidentele baten         90.943 100.000 947.359
Incidentele lasten       0 0 0
Incidentele baten en lasten (B)     90.943 100.000 947.359
               
Resultaat verslagjaar (A+B)       22.383 -2.380 926.093
               
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekking bestemmingsreserves     30.000 65.000 20.373
Onttrekking bestemmingsfondsen     0 0 0
Toevoeging bestemmingsreserves     -60.029 -67.000 -471.174
Toevoeging bestemmingsfondsen     0 0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen ©   -30.029 -2.000 -450.801
               
Resultaat naar Algemene Reserve (D)     -7.646 -4.380 475.292
               

Toelichting op de begroting>>

Deze Privacyverklaring is in 2021 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens binnen de Protestantse Gemeente Voorburg.

Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.

Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke welke persoonsgegevens worden verwerkt.

Link naar de privacyveerklaring>>

Concept begroting Diaconie PGV 2022          
De begroting 2022 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau      
          Begroting  Begroting Rekening 
Verkort overzicht       2022 2021 2020
               
Opbrengsten en baten            
Opbrengst onroerende zaken     0 0 0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   4.750 29.050 10.847
Opbrengst leven d geld       22.400 23.200 40.144
Door te zenden collecten en giften     36.700 37.150 30.438
Totaal baten A       63.850 89.400 81.429
               
Uitgaven en kosten            
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.   0 0 0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   800 1.500 837
Verplichtingen/bijdragen aan anderew oerganen   4.400 4.000 3.731
Kosten beheer, administratie en archief   13.930 15.810 14.267
Rentelasten/bankkosten       16.000 22.000 8.643
Diaconaal werk plaatselijk       91.900 29.800 34.989
Diaconaal werk regionaal/landelijk     2.500 2.500 3.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften   36.700 37.150 40.260
Totaal lasten A       166.230 112.760 105.727
               
Operationeel resultaat (A)     102.380 23.360 24.298
               
Incidentele baten en lasten          
Incidentele baten         100.000 50.000 195.583
Incidentele lasten           85.450
Incidentele baten en lasten (B)     100.000 50.000 110.133
               
Resultaat verslagjaar (A+B)     2.380 26.640 85.835
               
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekking bestemmingsreserves     65.000 0 0
Onttrekking bestemmingsfondsen     0 0 0
Toevoeging bestemmingsreserves     67.000 25.000 189.503
Toevoeging bestemmingsfondsen     0 0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen ©   2.000 25.000 189.503
               
Resultaat naar Algemene Reserve (D)     4.380 1.640 103.668
               

Concept begroting PGV, college van kerkrentmeesters, verkorte versie, 
Tot 5 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau

concept begroting pgv 22

Het College van Kerkrentmeesters heeft de concept-jaarrekening 2020 aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd. De Algemene Kerkenraad heeft deze jaarrekening voorlopig goedgekeurd. Alvorens tot definitieve goedkeuring over te gaan wordt de jaarrekening eerst gedurende 14 dagen voorgelegd aan de gemeente.
U kunt de jaarrekening 2020 hier >> inzien.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de penningmeester Teunis Jan van Varik (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

proef2

KerkmagaZIN PROEF

KerkmagaZin Proef is bedoeld voor alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.