protestantsekerk logo verkl

KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof
Visit Website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
Visit Website

Centrale Diaconie

Concept begroting Diaconie PGV 2022          
De begroting 2022 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau      
          Begroting  Begroting Rekening 
Verkort overzicht       2022 2021 2020
               
Opbrengsten en baten            
Opbrengst onroerende zaken     0 0 0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   4.750 29.050 10.847
Opbrengst leven d geld       22.400 23.200 40.144
Door te zenden collecten en giften     36.700 37.150 30.438
Totaal baten A       63.850 89.400 81.429
               
Uitgaven en kosten            
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.   0 0 0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   800 1.500 837
Verplichtingen/bijdragen aan anderew oerganen   4.400 4.000 3.731
Kosten beheer, administratie en archief   13.930 15.810 14.267
Rentelasten/bankkosten       16.000 22.000 8.643
Diaconaal werk plaatselijk       91.900 29.800 34.989
Diaconaal werk regionaal/landelijk     2.500 2.500 3.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften   36.700 37.150 40.260
Totaal lasten A       166.230 112.760 105.727
               
Operationeel resultaat (A)     102.380 23.360 24.298
               
Incidentele baten en lasten          
Incidentele baten         100.000 50.000 195.583
Incidentele lasten           85.450
Incidentele baten en lasten (B)     100.000 50.000 110.133
               
Resultaat verslagjaar (A+B)     2.380 26.640 85.835
               
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekking bestemmingsreserves     65.000 0 0
Onttrekking bestemmingsfondsen     0 0 0
Toevoeging bestemmingsreserves     67.000 25.000 189.503
Toevoeging bestemmingsfondsen     0 0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen ©   2.000 25.000 189.503
               
Resultaat naar Algemene Reserve (D)     4.380 1.640 103.668
               
 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

proef2

KerkmagaZIN PROEF

KerkmagaZin Proef is bedoeld voor alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.