Skip to main content
Koningkerk
KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof

Bezoek website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
OUDE KERK Wijkgemeente Martini

Bezoek website

Welkom bij de Protestantse Gemeente Voorburg

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Voorburg, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verbonden in geloof in God Twee wijkgemeenten in VoorburgSamen en beiden Een plaats voor inspiratie bezinning en rust Gastvrij en open oog voor buurt en daarbuiten.
Samen vindt u ons hier, beiden zijn we ook onszelf in de eigen wijkgemeente. Meer weten? Kijk rustig rond op dit portal voor de algemene informatie en loop verder door naar de twee kerksites voor de eigen activiteiten. Nog leuker vinden we het dat we u mogen begroeten in één van onze kerken of tijdens onze activiteiten!

KERKBALANS   Kerkbalans jubileumlogo
     
VEILIGE KERK    

Concept begroting

Begroting Diaconie PGV 2023          
De begroting 2022 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau      
          Begroting  Begroting Rekening 
Verkort overzicht       2023 2022 2021
               
Opbrengsten en baten            
Opbrengst onroerende zaken     0 0 0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   5.050 4.750 9.175
Opbrengst leven d geld       29.221 22.400 31.916
Door te zenden collecten en giften     43.957 36.700 36.559
Totaal baten A       78.228 63.850 77.650
               
Uitgaven en kosten            
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.   0 0 0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   210 800 95
Verplichtingen/bijdragen aan anderew oerganen   4.550 4.400 4.428
Kosten beheer, administratie en archief     14.821 13.930 13.585
Rentelasten/bankkosten       14.264 16.000 12.648
Diaconaal werk plaatselijk       68.086 91.900 31.601
Diaconaal werk regionaal/landelijk     0 2.500 0
Afdrachten door te zenden collecten en giften   43.957 36.700 36.559
Totaal lasten A       145.888 166.230 98.916
               
Operationeel resultaat (A)       -67.660 -102.380 -21.266
               
Incidentele baten en lasten          
Incidentele baten         90.943 100.000 947.359
Incidentele lasten       0 0 0
Incidentele baten en lasten (B)     90.943 100.000 947.359
               
Resultaat verslagjaar (A+B)       22.383 -2.380 926.093
               
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekking bestemmingsreserves     30.000 65.000 20.373
Onttrekking bestemmingsfondsen     0 0 0
Toevoeging bestemmingsreserves     -60.029 -67.000 -471.174
Toevoeging bestemmingsfondsen     0 0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen ©   -30.029 -2.000 -450.801
               
Resultaat naar Algemene Reserve (D)     -7.646 -4.380 475.292
               

Toelichting op de begroting>>