Skip to main content
Koningkerk
KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof

Bezoek website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
OUDE KERK Wijkgemeente Martini

Bezoek website

Wijkindeling

De Protestantse Gemeente Voorburg wordt gevormd door twee wijkgemeeenten.
De wijkgemeente De Open Hof  ga naar wijkdelen en commissies>>  voor meer informatie
De wijkgemeente Martini (Oude Kerk)   ga naar  wijkindeling>>  voor meer informatie

In onderstaand overzicht worden de individuele wijken weergegeven zoals dat oorsprokelijk is geweest

wijkindeling_pgv_voorburg

Opmerking:

Uiteraard is iedereen vrij zelf te kiezen voor een wijkgemeente met het advies haar/zijn keuze kenbaar te maken bij het Kerkelijk Bureau en de wijkgemeente.