Skip to main content
  • Dopen

  • Eredienst

  • Delen

  • Zegen

wat willen wij?

De Protestantse Gemeente Voorburg wil bewust kerk in de samenleving zijn. Openheid naar de samenleving is een belangrijk kenmerk van onze kerk. Wij willen mensen tegemoet komen met mogelijkheden voor meditatie, viering, bezinning en gesprek. In de kerk kunnen mensen steun vinden, geestelijk en materieel. De kerk bestaat niet voor zichzelf. Wij geloven dat God naar mensen toe beweegt, en dat God van de kerk vraagt dat zij in die beweging meegaat.

Wie zijn wij?

En wie of wat is de kerk? De kerk dat zijn we met z'n allen! Alle mensen die zich betrokken voelen bij het verhaal van God en mensen, en daarom lid zijn van de kerk. Wat motiveert mensen om lid te zijn van een kerk, en hoe geven zij de opdracht van de kerk vorm? Het antwoord hierop zou je kunnen beschrijven in vier woorden:

  • Gemeenteleden vieren hun geloof met elkaar, met name op zondag in de kerkdienst.
  • Gemeenteleden leren met elkaar over de bijbel en over hoe ze kunnen geloven in het dagelijks leven.
  • Gemeenteleden delen lief en leed met elkaar en zorgen voor elkaar.
  • Gemeenteleden hopen de wereld te dienen door onrecht in de samenleving op te sporen en hulp te bieden waar nodig.