Skip to main content

Vormings en toerustingsgids 2019 - 2020

Vorming en Toerusting 2019- 2020

     IVM CORONACRISIS ZIJN DEZE ACTIVITEITEN AFGELAST

De Vormings- en Toerustingsactiviteiten zijn per wijkgemeente (wijk De Open Hof en wijk Martini) gerubriceerd. U bent van harte welkom op activiteiten in beide wijkgemeenten. Hebt u interesse, maar bent u geen lid? Weet u welkom! De activiteiten zijn vrij toegankelijk; wel dient er soms een boek(je) te worden aangeschaft.

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

BELIJDENIS doen?
contactpersoon: ds. Jan van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Enkele mensen hebben aangegeven belijdenis te willen doen. Dat zal begin december gebeuren. ‘Belijdenis doen’ is dat je in een kerkdienst ‘Ja’ zegt tegen het geloof in God. In een kort-maar-krachtig-traject werken we naar dat moment toe. Wellicht is dat iets voor jou om daaraan mee te doen?

 

GemeenteKRINGEN levensvragen
contactpersoon:
ds. Jan van der Wolf; aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vermeld in die mail twee avonden waarop je wel zou kunnen, of kies voor de middagkring).

We vinden het als geloofsgemeenschap belangrijk dat er plekken zijn waarop mensen elkaar ontmoeten rondom geloof. De gemeentekringen, die voor het vierde seizoen georganiseerd worden, bieden de gelegenheid om mensen beter te leren kennen, met elkaar mee te leven en om over het geloof en betekenis daarvan in het alledaagse leven in gesprek te zijn. Dit jaar gaat het over levensvragen. Waar kom ik vandaan? Hoe maak mijn omgeving mooier? Welke keuzes maak ik? Onze antwoorden daarop spiegelen we aan de weg van Jezus. Wat inspireert ons daarin, maar ook wat zouden wij anders doen?
Sommige thema’s komen terug in kerkdiensten. Gemeentekringen worden gehouden bij mensen thuis. Voor de gespreksleiders zijn er instructiebijeenkomsten.
Voor iedereen die mee wil gaan doen of daar nog over aan het nadenken is, is er op donderdag 26 september (Koningkerk; 20.00 uur) een startavond. We vertellen dan meer over gespreksthema’s en over de manier waarop we met elkaar in gesprek willen zijn. Voor deze startavond hoef je je niet op te geven. Als mee wilt doen met de kringen, moet je je wel aanmelden.

 

20plus GROEP
contactpersoon: ds. Jan van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met leeftijdsgenoten in een ongedwongen sfeer praten over de betekenis van het geloof. Waar gaat het ten diepst in het Christelijke geloof? En hoe kan dat vorm krijgen in mijn eigen leven. Over zulke vragen gaat het en uiteraard over alle vragen die jij daar over hebt. We komen eens in de maand op zondagavond (19.0020.30 uur) bijeen in de predikanten-kamer van de Koningkerk, voor het eerst op 13 oktober 2019.

 

MEDITATIE en STILTE: is dat iets voor mij?
contactpersoon: ds. Els van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de kerk worden regelmatig meditatiebijeenkomsten gehouden.
Misschien vraag je je af, wat we daar doen en of het iets voor je is. Dan is deze informatieavond echt iets voor jou. Ds. Els van der Wolf vertelt wat haar beweegt dit te organiseren, hoe de bijeenkomsten eruit zien en wat het kan betekenen voor de deelnemers. Voor wie dat wil, is er aan het eind van de avond een korte voorproef van een meditatiebijeenkomst. Maandag 9 sept 20.00-21.30 uur in de Koningkerk.
Aanmelden is niet nodig.

 

Christelijke MEDITATIE: begin de dag met stilte
contactpersoon:
ds. Els van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedere maand is er op donderdagmorgen een uur van stilte en gebed. We komen samen in de kerkzaal van de Koningkerk. Na een korte introductie over de wijze van mediteren, gaan we naar de plek van de meditatie, bij het kruis. Meestal staat een Bijbeltekst centraal. Na de meditatie is er ruimte om kort te delen hoe het je vergaan is. De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie geregeld meedoet, zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben om mee te doen. Van tevoren aanmelden is niet nodig.
Data: (2e donderdag v.d. maand) 12 sep, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 13 feb, 12 mrt, 9 apr, 14 mei, 11 jun
9.20 uur kerk open, 9.30-10.30 uur
bijeenkomst in de Koningkerk.

 

MEDITATIE: veertigdagentijd: iedere week meditatie bij het kruis
contactpersoon: ds. Els van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de veertigdagentijd is er iedere week op donderdagmorgen een meditatiebijeenkomst. Vanaf 9.15 uur is de kerkzaal open. Er klinkt zachte muziek. In stilte zoek je je plek bij het kruis. Van 9.30-10.00 uur mediteren we over een korte passage uit het lijdensevangelie. Daarna verlaten we de kerkzaal in stilte. De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie geregeld meedoet, zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben om mee te doen. Van tevoren aanmelden is niet nodig.
Tijd: donderdagmorgen 9.15 uur kerk open, 9.30-10.00 uur meditatie in de Koningkerk.
Data: 27 feb, 5 mrt, 12 mrt, 19 mrt, 26 mrt, 2 apr, 9 apr 2020.

 

Taizé avondgebed in de Koningkerk;
contactpersoon: Carolien Sleven, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elke 2e zondag van de maand is er een avondgebed met liederen uit Taizé in de Koningkerk. We beginnen om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur).
Stilte om te mediteren speelt een grote rol in het avondgebed. Stilte om tot rust te komen, na te denken over de teksten of gewoon om stil te zijn. Zo is er bijvoorbeeld op de plek waar je een preek zou verwachten is een lange stilte van rond de tien minuten.
Zingen neemt ook een belangrijke plaats in. Wanneer we samen zingen, komen er twee dingen samen: er ontstaat niet alleen een persoonlijke relatie met God maar ook gemeenschap tussen degenen die samen zijn gekomen. Samen bidden kan datgene wakker maken wat de oosterse christenen noemen: ‘De vreugde van de hemel op de aarde’. 
De data van de Taizévieringen in 2020 zijn: 12 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, -zomervakantie-, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december.
Kijk voor meer informatie op www.taize.fr/nl.

 

LEERHUISavonden (3) over Dietrich Bonhoeffer
contactpersoon:
ds. Jan van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het is bijna 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer op bevel van Hitler werd gefusilleerd. Maar hij inspireert vandaag de dag nog steeds gelovigen over de hele wereld. Tijdens drie avonden verdiepen we ons in het korte maar bewogen leven van deze Duitse theoloog en verzetsstrijder. We maken kennis met zijn nog altijd actuele theologische opvattingen. Ook laten we ons inspireren door zijn spiritualiteit die spreekt uit zijn gedichten en gebeden.
Data: 11, 18 en 25 nov 2019.
Herhaald op 12, 19 en 26 feb 2020.
Bij voldoende belangstelling herhaald op 16, 23 en 30 maart (12 mensen). Opgeven verplicht!

 

LEESKRING: actueel theologisch boek
contactpersoon: ds. Jan van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In een aantal bijeenkomsten bespreken we een actueel theologisch boek. In de loop van het najaar van 2019 wordt bepaald welke uitgave het gaat worden.
De eerste bijeenkomst is op 6 jan 2020 (20.00-22.00 uur Koningkerk;
12 mensen)

 

OchtendBIJBELKRING
contactpersoon: ds. Els van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ongeveer eens per maand is er een ochtendbijbelkring in de Koningkerk. Deze kring is voor iedereen die het boeiend vindt om anderen te ontmoeten en je samen in de bijbel te verdiepen. We lezen dit seizoen passages uit het bijbelboek Handelingen. We volgen de weg van het christelijk geloof van Jeruzalem naar Rome. Om 10 uur staat er koffie en thee klaar, om 10.15 uur beginnen we echt, tot ongeveer half 12. Ook als je nooit eerder bent geweest: welkom! Je kunt ook een keer aanschuiven om te kijken of het iets voor je is. 10.00 uur zaal open, 10.15 - 11.30 uur Bijbelkring in de Koningkerk.
Data: 18 sep, 16 okt, 20 nov, 11 dec, 15 jan, 19 feb, 18 mrt, 15 apr, 20 mei

 

Cursus: een GOED GESPREK
contactpersoon: ds. Els van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een goed gesprek, dat wil iedereen. In deze cursus ontdekken we wat je daar zelf aan kunt doen. Leidraad is het boekje “Een goed gesprek” van Bert Bakker, voor iedereen beschikbaar. We oefenen in luisteren, vragen stellen, reflecteren, reageren en vertellen. De ervaring leert dat alleen al het bezig zijn met deze dingen, stimulerend is en een nieuwe impuls geeft aan de ontmoetingen die je hebt. Deze cursus is niet alleen voor bezoekmedewerkers en diakenen, maar voor ieder die op dit punt iets wil leren.
Er zijn drie bijeenkomsten van anderhalf uur in de Koningkerk. Data in onderling overleg, kan overdag maar ook ’s avonds.
Deze cursus gaat van start zodra we voldoende deelnemers hebben.

ZOEKERS: avond voor zoekers

contactpersoon: ds. Jan van der Wolf; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zacheüs wordt ook wel gezien als de patroonheilige van alle nieuwsgierigen en zoekers. 20 augustus is de naamdag van Zacheüs. Een mooi moment voor een vierende bijeenkomst waarin ruimte is voor onze zoektocht en vragen. Bij deze samenkomst gaat het meer om vragen dan antwoorden, meer om zoeken dan vinden…
Koningkerk 20.00 uur;
Jongerenruimte of Voorhof

 

FILMAVOND in de Koningkerk

contactpersoon: Jan van der Kolk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

wo 18 mrt 2020: film ‘The Way’

Locatie: Koningkerk; aanvang 19.30u

 

WIJKGEMEENTE MARTINI

 

ABC-CURSUS: Basiscursus christelijk geloof 
contactpersoon: ds. Giel Schormans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
ds. Leneke Marchand, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ABC-cursus is bedoeld voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen. Aan de hand van een reader maken we kennis met de kernthema’s van het christelijk geloof (bijbel, gebed, doop en avondmaal) en lezen we belangrijke teksten uit het oude en het nieuwe testament. Er is alle ruimte voor gesprek en vragen. Deze cursus is tevens een voorbereiding voor hen die gedoopt willen worden of belijdenis willen doen van het geloof. Een keer in de 2 weken op dinsdagavond van 20.00-21.45 uur in De Voorhof bij de Oude Kerk.
1e keer: dinsdagavond 15 oktober

 

CATECHESE voor jongeren 12+
coördinatie en aanmelden: Eline de Vries, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Catechese, raar woord misschien. Wat betekent het? Catechese is leren, door te luisteren, vragen te stellen en samen met andere jongeren na te denken. Catechese gaat over de inhoud van het geloof en over wat het betekent christen te zijn. Als kind heb je misschien heel wat bijbelverhalen gehoord, maar wat hebben die nu met elkaar te maken? En wat hebben ze te betekenen, voor vandaag? We volgen ook dit jaar de methode Follow Me. Ben je geïnteresseerd, geef je op en kom een keer kijken. We komen deze winter ongeveer 10 keer samen: een keer per twee weken op de maandagavond van 19.00 - 20.15u.
Daarnaast doen we een paar keer een gezellige activiteit op vrijdag of zaterdag, zullen we een keer op zondag een andere kerk bezoeken, en gaan we speeddaten met senioren uit de kerk.
SAVE THE DATE: de eerste avond op maandag 7 oktober zijn je ouders ook uitgenodigd!

Materialenkoffer voor ouders en kinderen;
contactpersoon: Gelske van der Duin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
en Fredi Willemsen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Een koffer om lekker in te grasduinen: zing mee met de liedjes-cd, kijk samen naar de filmpjes op de dvd of gezellig boekjes lezen. Ook voor volwassenen zit er wat bij: boeken over opvoeding, het kiezen van kinderbijbels etc. Kortom: in dit koffertje vind je allerlei boekjes en andere dingen die iets te maken hebben met jullie en met God en we hopen dat dit zal helpen om Hem beter te leren (her)kennen! Nieuwsgierig geworden? Neem even contact op, dan kun je het koffertje drie weken lenen!

 

Potluck maaltijd met ouders van 16+jongeren
contactpersoon, opgave: Bep van Sloten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vroeger zat je met je kinderen in de kerk, nu zijn die tiener of jongvolwassen (tussen de 16 en ?). Misschien deed je zelf mee in de leiding van de kinderdienst of was je lid van een oudergroep in de kerk. Hoe kijk je terug op die tijd? Is geloven en kerkgaan anders nu je kind (-eren) een eigen wegen zoekt/zoeken? Welke vragen en thema’s houden je nu bezig? Laten we elkaar een keer ontmoeten rond een maaltijd. Ben je geïnteresseerd, geef dan je naam en emailadres door, dan volgt er een datumprikker.

 

20+ lunchbijeenkomsten;
contactpersoon: Dirma Redelijkheid, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
ds. Giel Schormans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een keer per maand na de zondagse dienst lunchen we samen en gaan daarna in gesprek over geloof (en twijfel), over doen en laten, over het leven met God en met elkaar. We doen dat aan de hand van een bijbelgedeelte of een artikel. Dit jaar gaan we verder met het boek van Sam Wells ‘Hoe zullen we leven, christelijke kijk op actuele thema’s’. Samuel Wells benadert uitdagende vragen in het licht van christelijke hoop en wijsheid. In drie rubrieken, de wereld, het menselijk zijn en onze sterfelijkheid, behandelt hij een veelheid van onderwerpen, zoals religieus extremisme, migratie, milieu en sociale media’.
Tijd: 12.00-13.30 uur; locatie: de Voorhof bij de Oude Kerk. Eerste keer: 13 oktober.

 

BijbelKRING ‘Tekst van de zondag’
Leiding, info en aanmelden: ds. Leneke Marchand, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze ochtendkring komt 6 keer bij elkaar onder leiding van ds. Leneke Marchand om de bijbelteksten voor de komende zondag door te nemen. Dat levert verrassende inzichten en boeiende gesprekken op. Naast uitleg is er ruimte voor vragen en onderlinge ontmoeting. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Tot en met januari ontmoeten we elkaar op woensdag, daarna op donderdagmorgen. Omdat de ochtenden op zichzelf staan is het ook mogelijk te komen wanneer het u/jou uitkomt. Wo 2 okt, wo 6 nov, wo 4 dec, wo 5 feb, wo 4 mrt, do 2 apr 10.00-11.45 uur, in de Voorhof, naast de Oude Kerk.

 

LEERHUIS woensdagmorgen:
‘Jozef, van dromer tot ziener’
Leiding, info en aanmelden: ds. Giel Schormans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze kring is bedoeld voor wie samen met anderen de bijbel wil (leren) lezen. De nadruk ligt op tekstuitleg. Dit jaar is het Oude Testament aan de beurt en lezen we het verhaal van Jozef, de dromer met de veelkleurige mantel. Een verhaal met heel veel lagen dat elke lezer confronteert met de vragen over de eigen levensweg.
In de bijeenkomsten lezen we het verhaal uit het eerste Bijbelboek Genesis. Na uitleg over de betekenis en de achtergronden van de gelezen tekst, gaan we op zoek naar de actualiteit van deze woorden vandaag. 1 x per maand op de woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in de kleine zaal van De Voorhof bij de Oude Kerk. Data: 9 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 12 feb, 11 mrt, 15 apr.

 

KRING ‘Geloofsverdieping
contactpersoon, opgave: Karin van der Velden- Aleman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
leiding: afwisselend groepsleden en predikant

De kring: bij uitstek een plaats waar je verdieping kunt vinden. Een plaats ook waar je in een vertrouwelijke en open sfeer de verbinding kunt leggen tussen christelijk geloof en samenleving, actuele vraagstukken en je eigen leven. Met leden tussen de 30 en de 70 jaar. Nieuwe leden van alle leeftijden van harte welkom. De kring bespreekt maandelijks een gedeelte uit een nog uit te kiezen boek (okt t/m apr). Daarnaast lezen we kernteksten uit Oude en Nieuwe Testament. Eerste keer: ma 14 okt 20.00 - 21.30u in de Voorhof, naast de Oude Kerk.

 

GemeenteGROEIGROEP van het Evangelisch Werkverband;
contactpersoon: Henny Touwen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar thuis. Iedereen is bij ons welkom.

 

Zondagse lunch voor kinderen en ouders
contactpersoon: Adriënne van Mourik, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
en ds. Leneke Marchand, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

'Geloven' is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Daar lopen we als ouders tegenaan en daarmee komen ook onze kinderen al jong in aanraking. Omdat wij onze kinderen gelovig willen opvoeden en willen groeien in ons geloof, zoeken we elkaar op. Wij, ouders en kinderen, komen ongeveer een keer in de maand samen in De Voorhof (naast de Oude kerk) o.l.v. ds. Leneke Marchand. Om samen te eten, plezier te hebben, om elkaar te bevragen, te steunen, en te stimuleren in het leven met God. De eerste keer is op zondag 13 oktober van 11.30 tot 13.30u.

 

GEBEDSGROEP 2e en 4e maandag
contactpersoon: Piet Mostert, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bidden voor gemeenteleden die kampen met ziekte, rouw, zorgen van andere aard, en onze voorgangers, de lijdende kerk… Deze taak, die wij als roeping ervaren, wordt bepaald door het woord van Paulus: als iemand in de gemeente lijdt, lijden de anderen mee. Dit woord nodigt uit elkaars lief en leed te delen. Wij mogen middels ons gebed meeleven met die broer of zuster uit de gemeente, maar hem of haar ook in ons gebed bij God brengen, of liever, met God verbinden. Wij vragen of Hij in het leven van deze mens wil komen en vertrouwen erop dat de Eeuwige dat met zijn helende kracht ook doet. Wij zijn nu met 7 deelnemers; heel graag zouden wij nog een enkel gemeentelid in deze kring verwelkomen. Het kan ook zijn dat iemand incidenteel behoefte heeft iets met geloofsgenoten te delen en daarvoor graag gebed wil; u bent welkom! Elke 2e en 4e maandag van de maand van 19:00 tot 19:45 uur in de consistorie (‘Koemanskamer’) naast het koor van de kerk en na afloop van het Heilig Avondmaal.

 

GEBEDSGROEP voor de dienst op zondag;
contactpersoon: Netty Dondorp, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Korte gebedsbijeenkomst voorafgaande aan de zondagse eredienst. In dit bijeenzijn wordt God gevraagd om een zegen voor de dienst, voorganger, kinder- en tienerdienst. Wilt u meedoen? Welkom! Elke zondag van 09.30 – 09.45 uur in de bovenkamer (boven de ingang van de Oude Kerk).

 

In dagen van rouw: info-avond over vormgeving van de uitvaart en welke rol de kerk daarin kan spelen
Leiding ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
en ds. Giel Schormans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij een overlijden moet er opeens van alles geregeld worden. In een paar uur tijd moeten beslissingen worden genomen: betrekken we de kerk bij de uitvaart, wat komt er op de kaart, begraven of cremeren, etc. etc. Het is daarom verstandig van te voren daar al over na te denken en eventuele wensen op papier te zetten, zodat nabestaande weten wat hun geliefde wilde. Op deze middag en avond willen wij aan de hand van een brochure enkele van zulke beslissingen doornemen en informatie geven over de mogelijke rol van de kerk bij overlijden en uitvaart. Niet om u daarbij voor te zeggen wat u zou moeten doen, maar opdat u zich juist bewust wordt van uw eigen keuzes.
Do 31 okt 15.00 – 17.00 uur en do 31 okt 20.00 – 21.30 uur, beide in de Voorhof bij de Oude Kerk.

 

Godly Play
contactpersoon: Anita Neuteboom, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Godly Play team Voorburg: Annette Hendriks, Geertje van Essen, Anita Neuteboom, Irma Nieuwenhuis

Godly Play is een nieuwe methode om spelenderwijs bijbelverhalen te vertellen. De vertellingen worden gedaan tijdens de kerkdienst, vanaf 10.00 uur in de kinderdienstruimte van de kerk. Geschikt voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Van harte welkom, ook als je voor het eerst komt.
Agenda De Open Hof gemeente: 10.00 – 11.00u op 22 sep, 27 okt, 24 nov en 22 dec.
Agenda Martinigemeente: 10.00 – 11.00u iedere zondag van 5 jan t/m 16 feb.