Skip to main content
Koningkerk
KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof

Bezoek website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
OUDE KERK Wijkgemeente Martini

Bezoek website

Contact

Voor veel gestelde vragen kunt u terecht in de rubriek FAQ (Frequent Asked Questions) van deze website. Als u daar het antwoord op uw vragen niet vindt, dan kunt u gebruik maken van een van de onderstaande mogelijkheden.

Centraal informatie-,  post- en contactadres

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Voorburg

Bezoekadres: Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg
Openingstijden: maandag t/m donderdag 10.00 -12.00 uur
Telefoon: 070-386 35 02
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene  Kerkenraad: klik op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeenten

Wijkgemeente De Open Hof  (voorheen Fonteinkerk en Koningkerk).  acebookpagina

Wijkgemeente Martini (voorheen Opstandingskerk en Oude Kerk).  acebookpagina

Inhoudelijke zaken m.b.t. de website PGV:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Voor technische zaken m.b.t. de website PGV:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconaal informatiepunt

Voor hulpcontact tijdens kantooruren via het Kerkelijk Bureau
Telefoon: 070 3863502

Buiten kantooruren

betreffende de wijkgemeente Martini (Opstandingskerk-Oude Kerk):
dhr. C. Hoek, telefoon 070 3950187

betreffende de wijkgemeente  De Open Hof:

dhr. J. Hendriks, telefoon 0703867132 of 06 38926344
b.g.g. dhr. J. Merx, telefoon 070 3860674

Redactiestatuut

Doel van de website is een bijdrage te leveren aan de doelstellingen en activiteiten van de Protestantse Gemeente Voorburg in overeenstemming met de besluiten van de Algemene Kerkenraad en de sfeer van de Protestantse Gemeente Voorburg als deel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Deze website wordt beheerd door de webmaster en redactieleden, die van de Algemene Kerkenraad mandaat hebben om zodanige maatregelen te nemen dat wordt voldaan aan het eerste artikel. De redactieraad kan hiervoor ook een beroep doen op anderen.
De website wordt door de Protestantse Gemeente Voorburg met haar wijkgemeenten gedragen als communicatie- en informatiemiddel.
Bijdragen zijn welkom, zowel van gemeenteleden als van buiten de gemeente en wijkgemeenten. Over de plaatsing van alle bijdragen beslist de webmaster.
Actualiteit, kwaliteit en thematiek worden beheerd door de redactie. Het verdient de voorkeur dat van elke bijdrage bekend is: datum van (gewenste) plaatsing, eventuele versie en datum, waarop het van de site verwijderd kan of moet worden.
Informatie, die van de site is verwijderd, wordt niet bewaard, met uitzondering van wat in het webarchief op de site is opgenomen.
De Protestantse Gemeente Voorburg vrijwaart zich van alle rechten op ingezonden bijdragen. Voor zover vereist, is het de verantwoording van de inzenders van bijdragen voor deze verantwoordelijkheid zorg te dragen, opdat aan eventueel vereiste rechten is voldaan.
Mochten mensen of organisaties hierover vragen hebben of een beroep hierop willen doen dan kunnen zij zich wenden tot de webmaster.
Aandacht en zorgvuldigheid in het omgaan met alle informatie binnen en buiten de geloofsgemeenschap is een eerste vereiste.
Omdat een website een openbaar medium is, dat door iedereen over de gehele wereld kan worden geraadpleegd wordt hiervoor extra aandacht van allen gevraagd. De redactieraad ziet hierop toe en neemt zo nodig alle vereiste maatregelen om deze te waarborgen.
Voor klachten, onderwerpen en zaken waarover de webmaster of redactie geen mandaat heeft of oplossing weet kan men zich wenden tot de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorburg.