protestantsekerk logo verkl

KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof
Visit Website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
Visit Website

 • Home
 • Omzien naar elkaar
 • Werkgroep ZWO

Werkgroep ZWO

De Werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking) wil betrokkenheid stimuleren en daadwerkelijk helpen.

Wij doen dit door bijvoorbeeld: 

 • Projecten in Nederland en de Derde Wereld aan de kerken te presenteren met het verzoek om steun
 • Tweemaal per jaar de Samen Delen Krant uit te geven
 • Op informatiebijeenkomsten te vertellen over praktisch werk in het veld
 • Bewustwording in de kerken te stimuleren via o.a. symposia
 • Het inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten ten bate van de landelijke gezamenlijke actie voor de zending. Deze worden naar het PKN centrum in Utrecht gebracht en daar verkocht aan handelaren. De landelijke opbrengst in 2016 was bijna € 30.000,00

De werkgroep houdt zich wat betreft het werelddiaconaat bezig met het geven van financiële steun aan projecten in de Derde wereld, onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en landbouw. Bij deze projecten zijn contactpersonen betrokken die een relatie hebben met Voorburg, zodat we “life” geïnformeerd worden.
Jaarlijks ondersteunt ZWO drie vaste projecten, namelijk JW Support (opvang straatkinderen) in Bangladesh, Docenten voor Africa (beter onderwijs in de townships in Zuid-Afrika) en MCAFS en Mukisa in Oeganda. Daarnaast worden ook kleinere projecten met een financiële bijdrage ondersteund.
Oeganda
In Oeganda is Femke Bannink (zij woont en werkt sinds 2003 in Oeganda) betrokken bij:
Masanafu Child and Family Support (MCAFS), de “burenhulp” in Masanafu, een wijk aan de rand van Kampala, waar het Oegandese echtpaar Nicolas en Rose Riga zich inzet voor de arme families in hun wijk. Naast agrarische activiteiten is er een trainingschool opgericht waar jonge kinderen lees- en schrijflessen kunnen volgen en jongeren een vakopleiding.
Mukisa is een dagcentrum waar kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap behandeling en begeleiding krijgen.
Meer informatie over deze projecten kunt u vinden in de Samen Delen Krant.

Uw financiële bijdrage voor ZWO kunt u overmaken op:

 • Werelddiakonaat: NL97 RABO 0373 7430 92 t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO
 • Zending: NL96 INGB 0000 0018 81 t.n.v. ZWO Zending Prot Gem. Voorburg
 • Kinderdienst kaars aansteken

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kinderdienst kaars aansteken

 • Dopen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Dopen

 • Kindermusical Mozes

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kindermusical Mozes

 • Spelen op het springkussen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  kerkactiviteit

 • Kaarsen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Kaars branden voor een bijzondere gebeurtenis

 • Bijbellezen

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bijbellezen

 • PGVbidden

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Bidden

 • Licht

  WAT DOEN WE IN DE KERK

  Verwonderen over Het Licht

proef2
Informatie rondom de wijkgemeenten

KerkmagaZIN PROEF

KerkmagaZin Proef wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg.

protestantse kerk omroep
uitzending gemist

OMROEP

U hoeft geen kerkdienst te missen. We zijn ook te beluisteren via de radio.