Skip to main content
Koningkerk
KONINGKERK Wijkgemeente De Open Hof

Bezoek website

OUDE KERK Wijkgemeente Martini
OUDE KERK Wijkgemeente Martini

Bezoek website

Werkgroep ZWO

ZWO staat voor: Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Via de zending ondersteunen wij partnerkerken en organisaties die in het buitenland het evangelie verspreiden maar daarvoor zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken. Op het gebied van het werelddiakonaat ondersteunen wij steeds voor langere tijd een aantal projecten die zich richten op thema’s als onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting of landbouw. Ten aanzien van al deze projecten geldt dat er een verbintenis is met één van onze kerkleden, waardoor wij goed zicht kunnen houden op- en regelmatig geïnformeerd worden over de besteding van onze gelden.
Daarnaast is het werelddiakonaat erop gericht om partnerkerken, organisaties of individuele kerkleden, te ondersteunen bij het verlenen van hulp aan mensen of plekken op deze aarde waar acute hulp nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er ergens een natuurramp heeft plaatsgevonden of een oorlog is uitgebroken.

Op dit moment ondersteunt de Werkgroep ZWO de volgende projecten:

Zending: Foka van de Beek in Bulgarije

foka in burgas

reclamedia foka 30 maart 2020

In juni 2019 is Foka van de Beek voor een periode van zes jaar als zendingswerker aan het werk gegaan in Bulgarije, in opdracht van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De Protestantse Gemeente Voorburg is één van de gemeenten die dit project door middel van een jaarlijkse bijdrage financieel ondersteunt. Foka verricht evangelisatiewerk en biedt theologische toerusting aan een groep, genaamd ‘de Samaritaanse vrouwen’ in de afgelegen provincie Burgas. Inmiddels zijn in meer dan tien dorpen bijbelstudiegroepen en huisgemeenten opgericht.

 Lees meer op haar website.

Ons project in Bangladesh

bangladesh 600Het doel van de Stichting JW Support is het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden.
Het bevorderen van "eerlijke handel", toerisme, gezondheidszorg en onderwijs zijn de pilaren om dit te verwezenlijken.
We geven praktische steun aan de allerarmsten, momenteel in Bangladesh.
Er is een opvanghuis voor (half) wezen en arme kinderen uit afgelegen gebieden waar nauwelijks onderwijs voorhanden is. Vooral meisjes die ver moeten reizen (lees lopen) naar school, gaan meestal niet. Ouders die de financiële middelen hebben, sturen hun kinderen naar een internaat in en om Dhaka. Bij ons wonen kinderen waarvan de families nauwelijks geld hebben om te eten, laat staan voor onderwijs.
We steunen ook een school in één van de sloppenwijken van de hoofdstad Dhaka, waar ook vooral meisjes gratis onderwijs en een verantwoorde maaltijd per dag ontvangen. Meestal wordt er alleen in jongens geïnvesteerd omdat zij later voor hun ouders moeten zorgen. Veel tienermeisjes krijgen ook training in naaien, borduren en andere creatieve ambachten, zodat hun eigenwaarde groeit en ze een betere positie op de arbeidsmarkt hebben.
U kunt meer over ons lezen op www.jwsupport.nl

Ons project in Zuid-Afrika

afrikaStichting Docenten voor Afrika is opgericht door de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Carine van den Berg.
De doelstelling van de Stichting is het bieden van alle vormen van hulp (financiële, materiële en immateriële hulp) ten behoeve van goed onderwijs aan kansarme kinderen.
Door het bieden van structurele hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen.
Zo is bijvoorbeeld Engels de voertaal in het onderwijs in Zuid-Afrika. De kinderen uit de sloppenwijken spreken echter alleen hun eigen taal.
Door het vroegtijdig aanbieden van Engelse les door medewerkers van de Stichting kunnen de kinderen de lessen op school volgen. Het project van de Stichting Docenten voor Afrika wordt uitgevoerd in Phalaborwa, een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo, nabij het Kruger National Park.

Nieuwsbrief  Project Docenten Zuid Afrika  >>

Ons project in India

Foto 2 Sandhya 1 BangladeshIn India krijgen vooral meisjes minder kansen of de mogelijkheid om een opleiding te doen.
Sandhya Siccama uit Zoetermeer is daarom samen met de lokale non-profit organisatie ‘Kid Power’ in de stad Vishakapatnam (Andra Pradesh) het Girl Care Center begonnen. Inmiddels zijn er 3 huizen waar meisjes worden opgevangen. In één huis wonen maximaal 10 (tiener-) meisjes. Deze meisjes krijgen nu de mogelijkheid om een opleiding te volgen en worden begeleid naar een fijne en zelfstandige toekomst.
De Werkgroep ZWO draagt financieel bij aan de ondersteuning van de meisjes in het Girl Care Center. Voor meer informatie: zie de Samen-Delenkrant van februari 2022 of de website >>

 

Uw bijdrage leveren

Meerdere malen per jaar zamelen wij geld in voor onze projecten via de collecte. Ook kunt u geld giraal overmaken.
Wilt u financieel bijdragen aan het werk van Foka van de Beek in Bulgarije, dan kunt u dit overmaken op NL82 RABO 03 73 74 65 63 ten name van Diaconie PG Voorburg ZWO Zending..
Wilt u financieel bijdragen aan onze projecten in Zuid-Afrika, Bangladesh of India, dan kunt u dit overmaken op: NL97 RABO 0373 7430 92 t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO.
Alvast onze hartelijke dank!

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar Hester Sanderman,
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De laatste ZWO Samen-Delen-Krant vindt u >>hier  (maart 2024)